Kontakt - KPP Końskie

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOŃSKICH

26-200 Końskie

ul. Łazienna 12

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Końskich

tel. 0 41 39 00 206, fax. 0 41 39 00 207

e-mail: konskie@ki.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

tel. 0 41 39 00 306, fax. 0 41 39 00 262

Naczelnik Wydziału Prewencji   

tel.  0 41 39 00 231

e-mail: prewencja.konskie@ki.policja.gov.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

tel.  0 41 39 00 331

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego    

tel.  0 41 39 00 221

e-mail: wrd.konskie@ki.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Kryminalnego 

tel.  0 41 39 00 214, fax. 0 41 39 00 233

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

tel.  0 41 39 00 216

e-mail: kryminalny.konskie@ki.policja.gov.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego 

tel.  0 41 39 00 212

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji

tel.  0 41 39 00 205

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich

tel.  0 41 39 00 277

e-mail:rzecznik.konskie@ki.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Radoszycach

tel. 0 41 39 00 265

Komisariat Policji w Stąporkowie

tel. 0 41 39 00 267