Wydział Kryminalny - KPP Końskie

Wydział Kryminalny

p.o. Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 podkom. Tomasz DŁUGOSZ

tel. 0 41 39 00 216

e-mail: kryminalny.konskie@ki.policja.gov.pl

 

P.O.Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

asp.szt. Robert Markiewicz

tel. 0 41 39 00 212

 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Ewa KUCIŃSKA-SOCHA

tel. 0 41 39 00 214

fax. 0 41 39 00 233

 

Zespół dw z Przestępczością Gospodarczą

tel. 0 41 39 00 282

tel. 0 41 39 00 241

tel. 0 41 39 00 382

 

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej

tel. 0 41 39 00 217

tel. 0 41 39 00 219