Wydział Prewencji - KPP Końskie

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

 nadkom. Mariusz ŚWIECA

tel. 0 41 39 00 231

e-mail: prewencja.konskie@ki.policja.gov.pl

 

ZastępcA Naczelnika Wydziału Prewencji

  asp.szt. Dariusz OSTROWSKI

tel. 0 41 39 00 331

 

 

Sekretariat Wydziału Prewencji

Monika DŁUGOSZ

tel. 0 41 39 00 306

fax. 0 41 39 00 262

 

Zespół Dyżurnych Wydziału Prewencji

tel.  0 41 39 00 200

tel.  0 41 39 00 205

fax. 0 41 39 00 203

 

Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego
Wydziału Prewencji

 

asp.szt. Michał OKŁA

tel. 0 41 39 00 210

 

Zespół PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ i Organizacji Służby

 asystent podkom. Sylwia SOBCZYŃSKA

tel. 0 41 39 00 261

asystent mł.asp. Tomasz KRUSZYNA

tel. 0 41 39 00 251

asystent mł.asp. Karol PRZYGODZKI

tel. 0 41 39 00 215