Zespół Kadr, Szkolenia, OIN - KPP Końskie

Zespół Kadr, Szkolenia, OIN

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Joanna SZYMCZYK

tel.  0 41 39 00 370

 

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Kierownik Kancelarii Tajnej

Małgorzata MŁODAWSKA

tel. 0 41 39 00 266

 

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Inspektor K.S.C

mgr Grzegorz GRZELA

tel. 0 41 39 00 270

e-mail: kadry.konskie@ki.policja.gov.pl