Rozmawiali o bezpieczeństwie w „sieci” - Aktualności - KPP Końskie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o bezpieczeństwie w „sieci”

Policjant z koneckiej komendy spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej. Mundurowy rozmawiał z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z internetu.

W trakcie spotkania funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Końskich rozmawiał z uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. W trakcie zorganizowanych zajęć młodzi ludzie mieli okazję obejrzeć filmy profilaktyczne związane z wspomnianą tematyką.

Celem spotkania  było  upowszechnienie wśród dzieci zasad bezpiecznego korzystania z internetu, kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci.  

 

Opr. TK

Źródło: KPP w Końskich