Nowy wygląd miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - Aktualności - KPP Końskie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wygląd miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie miasta Końskie większość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych zmieniła swój wygląd. Duże, niebieskie pola wydzielone na parkingach są z daleka widoczne dla osób szukających miejsca parkingowego. Zmiana ta podyktowana jest przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 lipca 2015 r.

Już od pewnego czasu na terenie miasta Końskie można zauważyć nowy wygląd miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zmiana ta wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 lipca 2015 r. gdzie uznano, że miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone dotychczas t.zw. ,,kopertą” winny zmienić swój kolor na niebieski. Jednocześnie informujemy, że miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które nie zmieniły swojego wyglądu, nie tracą mocy prawnej. Zatem apelujemy o stosowanie się do wymienionych oznaczeń i przypominamy, że za nieprawidłowe parkowanie grozi wysoka grzywna:

Za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową i parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych lub miejscu zastrzeżonym grozi mandat w wysokości 800 zł i 5 pkt. karnych
Za nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych grozi mandat w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych
Za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową dla niepełnosprawnych grozi mandat w wysokości 300 zł

Opr.PP

Źródło: KPP w Końskich