Ładunek wybuchowy w budynku gminy w Radoszycach. - Aktualności - KPP Końskie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ładunek wybuchowy w budynku gminy w Radoszycach.

W ubiegły piątek w Urzędzie Gminy w Radoszycach zadzwonił telefon. Mężczyzna informował, że w budynku gminy jest ładunek wybuchowy który zaraz wybuchnie. Z budynku gminy nastąpiła ewakuacja pracowników. To scenariusz ćwiczeń jakie odbyły się w Radoszycach w związku z zadaniami jakie należy podejmować w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa działaniami o charakterze terrorystycznym.

       W piątek do Urzędu Gminy w Radoszycach zadzwonił telefon. Męski głos informował, że w budynku gminy znajduje się ładunek wybuchowy który zaraz wybuchnie. Powiadomiono Policję i Straż Pożarną. Na miejsce przyjechał patrol Policji z Komisariatu w Radoszycach. To oni jako pierwsi zabezpieczyli przeprowadzoną ewakuację pracowników i osób które znajdowały się w budynku Urzędu Gminy na teren pobliskiego Orlika. Następnie wezwani do pomocy funkcjonariusze KPP Końskie zabezpieczyli teren wokół budynku a także drogi dojazdowe  nie dopuszczając osób postronnych.

       Na miejscu działaniami kierował Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Końskie kom. Mariusz Świeca. O całej sytuacji powiadomiono służby ratownicze, które przybyły na miejsce. Po przeprowadzonej ewakuacji do działań przystąpił policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego.  To on wraz osobą wyznaczoną przez administratora budynku przeszukiwał pomieszczenia Urzędu Gminy w celu odnalezienia niebezpiecznego pakunku.  W trakcie przeszukania ujawniono walizkę wraz imitacją ładunku wybuchowego przystosowaną na potrzeby ćwiczenia, która to została zabezpieczona przez policyjnych pirotechników.

       Następnie w budynku gminy zostało przeprowadzone podsumowanie ćwiczenia, omówienie przebiegu poszczególnych etapów i  uzyskanych efektów.   Ćwiczenie było dobrym sprawdzianem współpracy i wzajemnego współdziałania gminnych struktur organizacyjnych realizujących zadania obronne z policją i ochotniczą strażą pożarną.  Ponadto  miało na celu doskonalenie współdziałania sił policyjnych różnych szczebli oraz doskonalenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w trakcie prowadzenia działań związanych z sytuacją kryzysową.               

 

Opr.TK

Źródło: KPP Końskie