Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Końskich - Aktualności - KPP Końskie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Końskich

Dziś w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Końskich odbyła się odprawa roczna policjantów i pracowników cywilnych z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka. Uczestniczyli w niej m.in. funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni tutejszej jednostki, zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury oraz innych służb mundurowych.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach insp. Dariuszowi Augustyniakowi przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich nadkom. Grzegorza Michorka.

Komendant Powiatowy Policji w Końskich insp. dr Waldemar Cisowski na wstępie przedstawił priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Następnie przedstawił wyniki pracy koneckich funkcjonariuszy w obszarze służby kryminalnej, ruchu drogowego oraz prewencji za rok 2017, które w wielu aspektach klasyfikują się lepiej niż w roku 2016. Podczas odprawy słowa podziękowania Komendant Powiatowy Policji w Końskich kierował do przedstawicieli wszystkich służb oraz instytucji za wzorową współpracę. Podziękował samorządowcom za udzielane wsparcie finansowe dla tutejszej jednostki. Podkreślił, że owocem dobrej współpracy między konecką policją, a samorządami jest poprawa bezpieczeństwa w naszym rejonie.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański podziękował za rzetelną pracę koneckich funkcjonariuszy. Swoje wystąpienia mieli również członkini Zarządu Radu Powiatu Dorota Duda oraz Zastępca Burmistrza Końskich Pan Krzysztof Jasiński, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali się o pracy koneckiej policji.

 Spotkanie podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, który odniósł się do zagadnień poruszanych podczas odprawy. Zapewnił, że wartością nadrzędną dla każdego policjanta jest troska o bezpieczeństwo obywateli. Słowa uznania skierował do Komendanta Powiatowego Policji w Końskich insp. dr Waldemara Cisowskiego za bardzo dobre kierowanie jednostką. Pogratulował również sukcesu w plebiscycie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach ,,Przyjazny dzielnicowy”, gdzie asp. szt. Stanisław Patrzykąt zajął I miejsce. Kończąc swoją wypowiedź Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach podziękował wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie w powierzane obowiązki oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Opr.PP

Źródło: KPP w Końskich

  • zdj