Koneckie obchody Święta Policji - Aktualności - KPP Końskie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Koneckie obchody Święta Policji

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich obchodzili wczoraj swoje święto. Podczas tego uroczystego wydarzenia, Komendant Powiatowy Policji w Końskich insp. Waldemar Cisowski, wspólnie ze swoim zastępcą mł. insp. Dariuszem Dębowskim oraz Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Andrzejem Patrzałkiem wręczyli funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, jak również medale i wyróżnienia za wzorową służbę.

Wczoraj święto w koneckiej jednostce rozpoczęło się od przemarszu policyjnego pododdziału ulicami miasta do Kolegiaty św. Mikołaja w Końskich. Tam uroczystą mszę świętą w imieniu funkcjonariuszy i ich rodzin celebrował policyjny kapelan, ksiądz Andrzej Zapart. Następnie mundurowi przemaszerowali do Komendy Powiatowej Policji w Końskich, gdzie uroczystość rozpoczęła się od wniesienia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Końskich oraz złożenia meldunku o rozpoczęciu uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach  podinsp. Andrzejowi Patrzałkowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Grzegorza Michorka. 

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Końskich insp. Waldemar Cisowski, który przywitał wszystkie osoby biorące udział w święcie. Komendant szczególne słowa uznania za służbę pełną poświęceń kierował do podległych sobie funkcjonariuszy, dziękując im za codzienne zaangażowanie i wzorową realizację powierzonych obowiązków, które wykonywane są na rzecz bezpieczeństwa w całym powiecie.

W stronę funkcjonariuszy skierowano wiele ciepłych słów, także ze strony przedstawicieli władz samorządowych. Podkreślano, że dzięki koneckim funkcjonariuszom, cały powiat cieszy się bardzo dużym poczuciem bezpieczeństwa.

Oprócz nominacji na wyższe stopnie policyjne, wręczono również medale „Za Długoletnią Służbę”, które otrzymali asp. szt. Sławomir Wyderski i asp. szt. Krzysztof Opara oraz medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, które otrzymali mł. insp.  Dariusz Dębowski i podinsp. Grzegorz Michorek natomiast odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał asp. szt. Dariusz Ostrowski.

W koneckich obchodach Święta Policji udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa i instytucji współpracujących z Policją, przedstawiciele związków zawodowych Policji, a także funkcjonariusze i pracownicy koneckiej jednostki.

Wszystkim koleżankom i kolegom, policjantkom i policjantom składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta.

Oprac. PP

Źródło: KPP w Końskich