Rajd profilaktyczny z seniorami - Aktualności - KPP Końskie

Aktualności

Rajd profilaktyczny z seniorami

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich, w ramach rozpoczynających się wakacji, zorganizowali rajd profilaktyczny dla seniorów z powiatu koneckiego do miejscowości Niebo. Aktywna forma spędzania wolnego czasu, połączona z policyjną profilaktyką bardzo spodobała się uczestnikom wycieczki.

W czwartkowe popołudnie, sprzed budynku Komendy Powiatowej Policji w Końskich wyruszył rajd profilaktyczny z seniorami z terenu powiatu. To wydarzenie zostało zorganizowane przez wydział prewencji w związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym. Podczas marszu, seniorzy otrzymali elementy odblaskowe oraz przypomniano im, aby nosili je w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzono z nimi również zajęcia profilaktyczne, związane z bezpieczeństwem osób starszych na drodze.  W policyjnym rajdzie maszerowali również członkowie stowarzyszenia z Jednostki Strzeleckiej 2026, którzy również czuwali nad bezpieczeństwem seniorów. Taka forma działań profilaktycznych spotkała się z dużą aprobatą.

Seniorzy, podczas przemieszczania się pieszo pamiętajcie aby:

 - korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych,
-  jeśli nie ma chodnika, to korzystajcie z pobocza,
-  gdy nie ma pobocza to możecie korzystać z jezdni trzymając się jak najbliżej jej krawędzi, ustępując miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi

-  idąc poboczem lub jezdnią należy korzystać tylko z lewej strony drogi,
-  korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych,
-  przed przejściem przez jednię zatrzymać się i spojrzeć w lewo, w prawo i znów w lewo. Po upewnieniu się, że nic nie jedzie dopiero można przechodzić. Jeśli samochód nie zwalnia czekajcie, nawet wtedy gdy macie pierwszeństwo lub zielone światło!

 

Oprac. MP

Źródło: KPP w Końskich