Król Dorota - Zaginieni - KPP Końskie

Król Dorota

Jeżeli rozpoznali Państwo osobę na zdjęciu prosimy o pilny kontakt:

0 41 39 00 216, 0 41 39 00 278, 0 41 39 00 205

Urodzona w 1976 roku. Zamieszkała - Momocicha. W czerwcu 2003 roku wyjechała do pracy do Włoch. Od m-ca kwietnia 2004 roku nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Do chwili obecnej nie znane jest miejsce jej pobytu.