Nie wypalaj traw! To ogromne zagrożenie! - Prewencja - KPP Końskie

Nie wypalaj traw! To ogromne zagrożenie!

Wraz z poprawą pogody znacznie zwiększa się liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Tylko od początku marca koneccy policjanci interweniowali w takich przypadkach kilkadziesiąt razy. Przypominamy – wypalanie traw jest dużym zagrożeniem dla ludzi, zwierząt oraz mienia.

Wypalanie traw, suchych nieużytków i organicznych pozostałości po zimie stwarza wiele zagrożeń związanych z możliwością wywołania pożaru. Wypalający trawę nie tylko niszczą przyrodę, ale również stwarzają niebezpieczeństwo dla siebie i innych ludzi przebywających w pobliżu. Wzniecanie pożarów, zwłaszcza zawilgoconymi odpadami organicznymi, w pobliżu dróg powoduje również ich zadymienie i w konsekwencji znaczne ograniczenie widoczności, co może nieść za sobą niebezpieczne zdarzenia drogowe. Przypominamy, że wypalanie traw, palenie ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych, sprowadzanie zagrożenia pożarem jest zabronione, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą o lasach, kodeksem karnym i wykroczeń.

Oprac. PP

Źródło: KPP w Końskich