Spotkanie z młodzieżą w Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie - Prewencja - KPP Końskie

Spotkanie z młodzieżą w Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie

Policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich udała się do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie, aby porozmawiać z jego podopiecznymi o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

W poniedziałek podkom. Sylwia Sobczyńska z koneckiej jednostki udała się do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie, aby przeprowadzić prelekcje z osobami tam przebywającymi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Ponadto policjantka przedstawiła opiekunom pracującym w MOW walizkę profilaktyczną, w której znajdowały się atrapy najczęściej spożywanych przez młodzież narkotyków oraz urządzenia służące do ich zażywania. To spotkane wpisuje się w kalendarz działań związanych z Koneckimi Dniami Profilaktyki.

Oprac. PP

Źródło: KPP w Końskich