Konferencja podsumowująca XIII Koneckie Dni Profilaktyki - Prewencja - KPP Końskie

Konferencja podsumowująca XIII Koneckie Dni Profilaktyki

W ubiegłym tygodniu w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich odbyła się konferencja podsumowująca XIII Koneckie Dni Profilaktyki. W tym wydarzeniu uczestniczyło wiele instytucji, w tym również Komenda Powiatowa Policji w Końskich, która jak co roku, aktywnie brała udział w działaniach profilaktycznych na terenie powiatu.

W minionym tygodniu oficjalnie zakończono i podsumowano XIII Koneckie Dni Profilaktyki. Konferencja podsumowująca to wydarzenie odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Końskich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Końskich, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji w Końskich i inni. Podczas konferencji, uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowali autorski spektakl profilaktyczny pt. ,, Rozmowa”. Podczas tego wydarzenia wręczono również nagrody dla laureatów organizowanego w ramach XIII Koneckich Dni Profilaktyki konkursu filmowego pt. ,,Zdrowie dla wszystkich”. Komenda Powiatowa Policji w Końskich była jednym z fundatorów nagród dla zwycięzców, które wręczał m.in. Komendant insp. Waldemar Cisowski.

Oprac. PP

Źródło: KPP w Końskich