Konecka inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” - Prewencja - KPP Końskie

Konecka inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Na terenie powiatu koneckiego ruszyła ogólnopolska kampania pn. ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”. Policjantka z Wydziału Prewencji KPP w Końskich, wspólnie z pracownikiem z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej odwiedzili dziś Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie oraz Szkołę Podstawową w Górnikach, aby porozmawiać z młodzieżą o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków narkotycznych.

Dziś podkom. Sylwia Sobczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, która na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną, wspólnie z panem Marcinem Szyposzyńskim z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej udali się do  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie oraz do Szkoły Podstawowej w Górnikach, aby porozmawiać z młodzieżą na tematy związane z negatywnymi skutkami zażywania narkotyków. Spotkania te wpisane są w konecką inaugurację ogólnopolskiej kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Podczas prelekcji poruszono kwestie związane z uzależnieniem od narkotyków oraz dopalaczy, a także odpowiedzialnością karną za posiadanie tego typu substancji. Zaprezentowano również spot profilaktyczny, który został przygotowany do działań związanych z prowadzoną kampanią.

Oprac. PP

Źródło : KPP w Końskich