KOMUNIKAT DLA OSÓB UKARANYCH MANDATEM KARNYM - Ruch Drogowy - KPP Końskie

Ruch Drogowy

KOMUNIKAT DLA OSÓB UKARANYCH MANDATEM KARNYM

KOMUNIKAT DLA OSÓB UKARANYCH  MANDATEM KARNYM 

(nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, Straże Miejskie i Gminne)  


Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole

nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000  


Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych. 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI  Z TYTUŁU GRZYWIEN 

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :

1) w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,

2) w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.       

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku  w zakładce  zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, „Przelew US”.

Poniżej przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości online

 

Pliki do pobrania

  • 100.01 KB