Powiatowy etap konkursu ,,Bezpieczeństwo na Piątkę” - Ruch Drogowy - KPP Końskie

Ruch Drogowy

Powiatowy etap konkursu ,,Bezpieczeństwo na Piątkę”

W piątek 19 października o godz. 10:30 w Szkole Podstawowej w Radoszycach odbędzie się powiatowy etap konkursu ,,Bezpieczeństwo na Piątkę”. Wezmą z nim udział wszystkie drużyny, które zwyciężyły w I etapie zmagań organizowanym we własnym zakresie na szczeblu szkolnym .

W piątek 19 października o godz. 10:30 w Szkole Podstawowej w Radoszycach odbędzie się powiatowy etap konkursu ,,Bezpieczeństwo na Piątkę”. Wezmą z nim udział wszystkie drużyny, które zwyciężyły I etap zmagań, organizowany we własnym zakresie na poziomie szkoły i wyrażą chęć dalszego uczestnictwa w zabawie. Celem konkursu jest przede wszystkim utrwalenie wiedzy zdobytej z zakresu ogólnego bezpieczeństwa  w ruchu drogowym, propagowanie zasady fair- play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i rozważnego spędzania wolnego czasu.

 Przed przystąpieniem do etapu powiatowego, każda drużyna ma za zadanie wykonanie pracy plastycznej wybraną techniką na temat ,,Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole”. Najlepsze prace zostaną ocenione przez komisję, w skład której wchodzą min.  policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Najlepsza drużyna zostanie zakwalifikowana do zmagań na etapie województwa świętokrzyskiego. W przypadku pytań i zgłoszeń do kolejnego etapu  konkursu, prosimy o kontakt z koordynatorem działań asp. Łukaszem Morką z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Końskich tel. 41 39 00 375, e- mail lukasz.morka@ki.policja.gov.pl . Życzymy wszystkim uczestnikom zabawy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Oprac. PP

Źródło : KPP w Końskich