Krajowe działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - Ruch Drogowy - KPP Końskie

Ruch Drogowy

Krajowe działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Dziś na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostaną przez policjantów ruchu drogowego wzmożone działania kontrolno – prewencyjne pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Maja one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów m.in. poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami stosowania się do przepisów ruchu drogowego w relacji kierujący-pieszy/rowerzysta.

W 2018 r. na drogach województwa świętokrzyskiego zginęło 40 pieszych, a 238 zostało rannych. Niestety bardzo często do zdarzeń z udziałem tej grupy dochodzi w miejscach, które w teorii powinny być najbezpieczniejsze – przejścia dla pieszych. Świętokrzyscy policjanci, w trosce o ich bezpieczeństwo, dziś  w godz. 06:00-22:00 włączą się w prowadzone na terenie całego kraju działania pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Kierujący, którzy nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, będą np. wyprzedzać lub omijać inne pojazdy, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową.

Przypominamy, że za tego rodzaju wykroczenia grozi mandat karny w wysokości nawet 500 zł i 10 punktów karnych, jednak policjant w takiej sytuacji może odstąpić od postepowania mandatowego i zatrzymać kierującemu uprawnienia, a o jego dalszych losach decydować będzie wówczas sąd.

Opr. JŻ

Źródło: KWP w Kielcach