Ruch Drogowy

Zakończono powiatowe eliminacje konkursu ,, Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 2019”

W piątek w Szkole Podstawowej w Radoszycach odbyły się powiatowe eliminacje konkursu ,,Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 2019”. W tym roku do rywalizacji stanęło 84 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu. Zwycięzcy będą nas reprezentować w etapie wojewódzkim konkursu.

Piątkowe zmagania o miano szkoły znającej najlepiej przepisy ruchu drogowego rozpoczęły się o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Radoszycach. Uczniowie podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe. Młodsze drużyny składały się z czterech osób, w wieku 10-12 lat, starsi uczniowie prezentowali się w drużynach trzyosobowych i w ich skład wchodzili uczniowie w wieku powyżej 12 lat. Pierwsza grupa rozpoczęła konkurs od egzaminu pisemnego dotyczącego przepisów drogowych. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Końskich podinsp. Grzegorz Michorek oraz asp. szt. Marcin Wąsik, a także z ramienia koneckiego starostwa Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Wiesław Basiak. Analogicznie w tym samym czasie druga grupa uczniów egzaminowana była z zasad udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku drogowego. Wiedzę uczniów sprawdzali podkom. Sylwia Sobczyńska z koneckiej jednostki oraz ratownik medyczny Marcin Pytlos. W tym roku poziom zmagań był naprawdę wysoki. Jednak najlepsi, zarówno w młodszej jak i w starszej grupie, okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli i to oni reprezentować będą powiat konecki w kolejnym etapie konkursu. Drugie miejsce w konkursie w kategorii wiekowej uczniów starszych zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radoszycach, a trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Fałkowie. W młodszych drużynach drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stąporkowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Pomykowie.

Należy wspomnieć, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Pan Michał Pękala. Ufundowali oni również nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców konkursu.

Zwycięzcom jeszcze raz składamy gratulacje oraz życzymy powodzenia w kolejnym etapie turnieju.

Oprac. PP

Źródło: KPP w Końskich

  • podinsp. Grzegorz Michorek wita uczestników turnieju
  • podinsp. Grzegorz Michorek objaśnia zasady egzaminu pisemnego
  • Uczniowie oczekują na rozdanie arkuszy egzaminacyjnych
  • asp.szt. Marcin Wąsik rozdaje arkusze egzaminacyjne
  • Ratownik medyczny Marcin Pytlos zadaje pytania z zakresu pierwszej pomocy
  • Uczeń układa pozorantkę w pozycji bocznej ustalonej
  • Uczniowie rozwiązują egzamin
  • Pan Wiesław Basiak wręcza puchary zwycięzcom turnieju
  • Burmistrz MiG Radoszyce wręcza puchary zwycięzcom
  • PAmiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju